I BLE RWYT TI’N PERTHYN? / NEREYE AITSIN? / WHERE DO YOU BELONG?..

Be Aware Productions

27/05/18 – 28/05/18

 

Tri artist o Dwrci ydyn ni. Bedair blynedd yn ôl, gorfodwyd ni i adael ein gwlad oherwydd y sefyllfa wleidyddol yno. Ers hynny rydyn ni wedi bod yn byw yng Nghymru, o ganlyniad i gariad arbennig un ohonom – sef yr awdur yn ein plith – at y wlad. Cymru yw ein cartref nawr, ac rydym yn dysgu Cymraeg. Y llynedd aethom ati i greu drama a’i theithio ledled y wlad. Nawr rydyn ni’n paratoi cynhyrchiad newydd. Hon fydd y sioe theatr gyntaf yn y byd yn y Gymraeg a Thwrceg.

Mae Meltem Arikan, ein hawdur, yn credu’n gryf mai Cymraes yw hi yn ei hanfod, ac mae’r ddrama’n deillio o deimladau Meltem tuag at Gymru. Oherwydd teimladau cymhleth Meltem tuag at Gymru, gorfodwyd ni i ofyn cwestiynau newydd fel: Pam rydyn ni’n teimlo ein bod ni’n perthyn i un lleoliad? Sut mae diffinio ‘perthyn’? Cymru yw’r ysbrydoliaeth i’r cwestiynau hyn, felly rydyn ni’n awyddus i’w trafod nhw gyda phobl ledled Cymru. Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n ‘perthyn’ i fan arbennig? Os ydych chi, pam? Rydyn ni’n awyddus i drafod y cwestiynau hyn, dangos rhannau o’n drama ni i chi, adrodd straeon, a chlywed eich hanesion chithau. Yna fe fyddwn ni’n creu’r sioe yn seiliedig ar ein profiadau o’r gweithdai fydd yn archwilio’r cwestiynau hyn. Tybed a fyddai gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan?

Fe fyddwn ni’n cynnal gweithdai dau ddiwrnod mewn nifer o leoliadau amrywiol. Bydd y rhain yn hyblyg ac wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion y bobl fydd yn cymryd rhan. Rydyn ni’n rhagweld amrywiaeth o weithgareddau – o rannu neu ddarllen darnau o’n gwaith ni, i drafodaethau mewn grŵp – a bydd cyfle i drafod y cwestiynau sy’n codi. Fe fyddwn ni’n paratoi ‘börek’ (math o gacen o Dwrci), pice ar y maen, a digonedd o baneidiau o de drwy gydol y dydd!

Biz Türkiye’den gelen üç sanatçıyız. Dört yıl önce politik nedenlerden ötürü ülkemizi terk etmek zorunda kaldık ve yazar olanımızın Galler takıntısı yüzünden buraya yerleştik ve Galler’i evimiz belledik, hatta Galce bile öğreniyoruz. Geçen yıl bir tiyatro oyunu sahneledik ve bu oyunla bütün Galler’i dolaştık. Şimdi yeni bir oyun hazırlıyoruz. Bu oyun dünyanın ilk Galce ve Türkçe oyunu olacak.

Oyun grubumuzun yazarı Meltem Arıkan’ın kendisini Gallerli hissetmesi üzerine ortaya çıktı. Meltem’in Galler ile olan bu anlatması güç bağı bize de bir sürü soru sordurdu; insan bir yere kendini neden ait hisseder? Aidiyeti belirleyen nedir? Bu soruları sormamıza neden olan Galler olduğu için biz de bu soruların cevaplarını Gallerlilerle tartışalım istedik, daha çok da Galce ana dili olanlarla. “Kendinizi bir yere ait hissediyor musunuz, hissediyorsanız neden?” sorularını soralım, oyunumuzdan parçalar gösterelim, kendi hikayemizi anlatalım ve onların hikayelerini dinleyelim istiyoruz. Oyunu bu buluşmalardan edindiğimiz birikimle ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu buluşmalara katılmak ister misiniz?

Her mekanda iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştireceğiz. Bunlar samimi ve katılan kişiler göz önüne alınarak hazırlanacak buluşmalar olacak. Oyundan bölümler göstereceğimiz, gelenlerle sohbet edeceğimiz ve ortaya çıkan sorular üzerine görüşleri paylaşacağımız bir format öngörüyoruz. Bol bol Welsh Cake, börek ve çayımız da olacak.

We are three artists from Turkey. We were forced to leave our country four years ago for political reasons, and we settled in Wales because of our writer’s obsession with the country. We now call Wales home and are learning the language. Last year, we staged a theatre play and toured across the whole of Wales. Now we are preparing a new play, which will be the first play in the world to be presented in Welsh and Turkish.

Meltem, our writer, strongly believes that she is Welsh, and the play derived from her feeling towards Wales. Meltem’s hard-to-explain relationship with Wales had us asking new questions: Why do we feel we belong to one place? What defines belonging? Wales is the inspiration for these questions. We would now like to discuss the answers with people from Wales, especially Welsh-speakers. Do you feel you belong somewhere? If you do, then why? We want to discuss these questions, show pieces from our play, tell our stories and listen to yours. We want to produce the play based on the experiences we have shared. Would you be interested in taking part?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: