Climate Justice : Imagining & Co-Creation / Ceisio Cyfiawnder Hinsawdd : Cyd-ddychmygu a chyd-greu

08 / 03 / 20

10am – 5pm

Rosie Strickland

‘The long, dark night of the end of history has to be grasped as an enormous opportunity. The very oppressive pervasiveness of capitalist realism means that even glimmers of alternative political and economic possibilities can have a disproportionately great effect. The tiniest event can tear a hole in the grey curtain of reaction which has marked the horizons of possibility under capitalist realism. From a situation in which nothing can happen, suddenly anything is possible again.’
Mark Fisher, extract from Capitalist Realism

I am hosting a day for deep listening, discussion, and co-creation on climate justice for artists and activists.

The focus will be on collective work. We will come as individuals but leave our individual self at the door. We will let go of our need to ‘find the solution’, and move with the creative flow of the collective.

To sign-up, you must email me with an expression of interest, a short bio, and reason for taking part by the 6th March

If you are an artist and would like to hold space for the collective in some way, please also get in touch, the day is open for shared facilitation and co-leadership.

You are welcome to invite friends and contacts.

http://www.disobedientdesign.co.uk
Contact: rosie_strickland@yahoo.co.uk
Mob: 07988 640707

Capel y Graig is an art space in the Dyfi Valley in mid-Wales. It is committed to activating critical dialogue through experiment and research. To work with the Capel as a space of congregation and worship, we will open the day with a secular ceremony. It is also home to a fabulous curated library containing a diverse selection of art/social/critical/cultural theory. https://capelygraig.org/llyfrau-library/

Why Wales?
I have a deep connection to the hills and valleys of Shropshire and mid-Wales. The open spaces of the landscape and expansive skies, as well as an active political and creative context, makes this a great site to testbed ideas. Thank you for considering taking part!

Rosie Strickland is an art director and designer based in London, producing compelling visual communications, campaigns and creative interventions for climate and environmental justice.
She is interested in the trouble of human and nonhuman coexistence, ecological futures, planetary survival and social justice.
Rosie has co-founded several grassroots environmental and social justice community groups and has experience facilitating for direct democracy and community organising. As a facilitator she runs sessions for creative ideation, concepting, problem solving, idea development, creative strategy, and collaboration.


Ceisio Cyfiawnder Hinsawdd: Cyd-ddychmygu a Chyd-greu

Dw i’n cynnal diwrnod i artistiaid ac actifyddion ar gyfer gwrando’n astud, trafod a chyd-greu mewn cysylltiad â chyfiawnder hinsawdd.

Bydd y ffocws ar waith ar y cyd. Byddwn ni’n dod fel unigolion ond yn gadael yr hunan unigol wrth y drws. Byddwn yn gollwng ein hangen i ‘gael hyd i’r ateb’ a symud gyda llif creadigol y grŵp.

I gofrestru, rhaid i chi fy e-bostio gyda datganiad o ddiddordeb, bywgraffiad byr a’ch rheswm am gymryd rhan.

http://www.disobedientdesign.co.uk
Contact: rosie_strickland@yahoo.co.uk
Mob: 07988 640707

Gofod celf yn Nyffryn Dyfi yng nghanolbarth Cymru yw Capel y Graig. Mae’n ymrwymedig i sbarduno deialog feirniadol drwy arbrofi ac ymchwil. I weithio gyda’r Capel fel gofod ymgynnull ac addoli, byddwn yn agor y diwrnod gyda seremoni seciwlar. Mae hefyd yn gartref i lyfrgell arbenigol fendigedig sy’n cynnwys detholiad amrywiol o lyfrau am theori gelfyddydol/cymdeithasol/beirniadol/diwylliannol. https://capelygraig.org/llyfrau-library/

Pam Cymru?

Mae gen i gysylltiad dwfn â bryniau a dyffrynnoedd Swydd Amwythig a chanolbarth Cymru. Mae mannau agored y dirwedd ac eangderau maith yr awyr yn ogystal â chyd-destun gwleidyddol a chreadigol gweithredol yn golygu mai safle gwych yw hwn i arbrofi gyda syniadau. Diolch yn fawr i chi am ystyried cymryd rhan!

Cyfarwyddwr celf a dylunydd o Lundain yw Rosie Strickland sy’n llunio deunydd cyfathrebu gweledol, ymgyrchoedd ac ymyriadau creadigol grymus ar gyfer cyfiawnder hinsawdd ac amgylcheddol. Mae ganddi ddiddordeb yn helyntion cydfodolaeth bodau dynol a bodau nad ydynt yn ddynol, dyfodolau ecolegol, goroesiad y blaned a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Rosie wedi cydsefydlu sawl grŵp cymunedol llawr gwlad sy’n ymwneud â’r amgylchedd a chyfiawnder cymdeithasol ac mae ganddi brofiad o hwyluso democratiaeth uniongyrchol a threfnu yn y gymuned. Fel hwylusydd, mae’n rhedeg sesiynau ar syniadaeth greadigol, datrys problemau, datblygu syniadau, strategaeth greadigol a chydweithredu.

%d bloggers like this: