CAPEL Y GRAIG  Improvisations  Toby Hay and David Ian Roberts

Recorded  2019 , released 2020

Listen to Capel y Graig Improvisations

‘It is an extraordinary space to play music. The building has a life of its own. One of the most unusual, and powerful natural reverbs I have ever heard. Listening to these recordings now makes me smile. It reminds me how important it is to play music with friends. All three recordings are completely improvised pieces, we let the space guide us as to what to play. It also features me on a beautifully out of tune, old piano.
No artificial reverb is used. The sound is the natural space.’ Toby Hay

Un o Raeadr Gwy yng nghanolbarth Cymru yw Toby Hay, ac mae’n creu cerddoriaeth offerynnol wedi’i ysbrydoli gan dirwedd, pobl a hanes yr ardal. Yn dilyn yn ôl troed y gitaryddion American Primitive a diwygwyr Gwerin Prydain, mae’n cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer gitâr 6 a 12 llinyn.
Wedi’i ddylanwadu gan Ragas Indiaidd, cerddoriaeth Kora Affricanaidd a cherddoriaeth hynafol y delyn Gymreig o lawysgrif Robert ap Huw, mae Toby yn creu cerddoriaeth i gyfleu awyrgylch y rhan arbennig o Gymru mae’n byw ynddo, gan ychwanegu at draddodiad hir cerddoriaeth llinyn Gymreig.
Toby Hay yw’r grym sy’n gyfrifol am Cambrian Records, label recordiau annibynnol wedi’i leoli yn Rhaeadr Gwy, Canolbarth Cymru.

From near Rhayader in Mid Wales Toby Hay makes instrumental music inspired by the landscape, people and history of the area. Following in the footsteps of the American Primitive guitarists and the British Folk revivalists he composes music for the 6 and 12 string guitar. Influenced by Indian Ragas, African Kora music and ancient Welsh harp music from the Robert ap Huw manuscript Toby makes music to capture the atmosphere of the special and under represented part of Wales where he lives, adding to the long tradition of Welsh string music.
Toby Hay is the driving force behind Cambrian Records, an independent record label based in Rhayader, Mid Wales.

Mae gan David Ian Roberts lais unigryw a’i fysedd meistrolgar ar y gitâr sydd wrth galon ei arddull. Mae’n cyfuno sain grwpiau gwerin y 60au a’r 70au gyda cherddoriaeth Indiaidd a cherddoriaeth glasurol. Er i artistiaid fel Nick Drake, John Martyn ac Elliott Smith ddylanwadu arno, mae ei ddawn gyda’r gitâr yn deillio o’i uchelgais i greu seiniau gwreiddiol a threfniannau gyda’i offeryn.
Record werin siambr fugeiliol gynnil oedd albwm cyntaf David, ‘St Clears’ (2014), yn enwog am ei drefniadau llinyn, a chafodd ei chynnwys yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

David Ian Roberts has a unique voice and virtuosic fingerstyle guitar playing at the centre of his style, He combines the sounds of 60’s and 70’s folk acts, with Indian and classical music. Whilst influenced by artists such as Nick Drake, John Martyn and Elliott Smith, his ability on the guitar is based upon an ambition to bring original sounds and arrangements from his instrument. .
David’s debut album ‘St Clears’ (2014) was an understated pastoral chamber folk record, noted for its string arrangements, and was included in the Welsh National Archive of Screen and Sound.

Music from a Welsh Chapel, Richard Williams 

During the month of May 2020, Toby and David have donated all money raised by download sales to Ty Hafan, the Children’s hospice Wales.

Ensõ  Lara Jones  2020

‘As I was creating I felt as though I was sharing with Capel, almost as if we were working like bandmates might work. I’d put something out there and it would give me something back, sometimes it would surprise me and I’d capture it and roll with it, sometimes we battled until we found the sound we both wanted, other times we spoke and shared harmoniously; we worked together. You can’t be with Capel Y Graig and not interact with it, it was an amazing experience…..’ Lara Jones

‘Wrth i mi greu, ro’n i’n teimlo fel ’swn i’n rhannu gyda’r Capel, bron fel pe baen ni’n gweithio fel y byddai mêts mewn band yn gweithio. Byddwn i’n rhoi rhywbeth allan fan’na a byddai’n rhoi rhywbeth yn ôl i mi. Weithiau byddai’n fy synnu a byddwn yn ei ddal ac yn mynd gyda fo, ac weithiau bydden ni’n brwydro nes i ni gael hyd i’r sŵn roedden ni’n dau ei eisiau; dro arall bydden ni’n siarad ac yn rhannu’n gytûn – bydden ni’n cydweithio. Allwch chi ddim bod gyda Capel y Graig a pheidio â rhyngweithio gyda fo – profiad anhygoel oedd o.’ Lara Jones

Lara Jones is a saxophonist, improviser, composer & collaborator. She is a member of award winning J Frisco & Beyond Albedo.
She creates immersive, meditative soundscapes with solo saxophone & electronics; using live processing and field recordings. As a soloist, Lara has recently completed her place on Manchester Jazz Festival’s Hothouse Programme which commissioned her to write a new series of audio-visual based works for saxophone & electronics. She has received the Jerwood Jazz Encounters Fellowship to develop this work into an interactive installation in train stations and through Brighter Sound is receiving mentorship from Anna Meredith.

She has recently released her debut solo album ‘Ensō’ recorded at Capel Y Graig which has been featured on BBC Radio 3’s ‘Freeness’ and in London Jazz News.

Photographs by Jess Rose

Lluniau gan Jess Rose

Listen to Ensõ

Sacsoffonydd, perfformwraig fyrfyfyr, cyfansoddwraig, addysgwraig a chyd-weithredwraig yw Lara Jones sy’n rhannu ei bywyd rhwng Leeds a Llundain. Mae’n aelod o J Frisco, triawd jazz sy’n creu seinluniau byrfyfyr sy’n hylifol o ran genre a sŵn a dynnir o faterion sy’n ymwneud â’r emosiynau, gwleidyddiaeth a rhywedd. Mae Lara yn aelod o Beyond Albedo, pedwarawd retro-ddyfodolaidd rhyngserol ac yn Gyd-gyfarwyddwr Northern Contemporary Collective, ensemble o gerddorion, artistiaid a dawnswyr sy’n defnyddio gofodau anarferol, byrfyfyrio a ffurfiau trawsgelfyddydol ac sy’n cyflwyno gweithdai addysgol yng Ngholeg Cerdd Leeds.
Yn ystod ei phreswyliad 6 diwrnod dwys yma yn y Capel, bydd Lara yn gweithio ar ysgrifennu a recordio ei halbwm cyntaf sy’n edrych ar symudiad cylchol siwrnai drên y mae wedi’i gwneud yn rheolaidd rhwng Leeds a Llundain dros y 12 mis diwethaf. Wedi’i hysbrydoli gan y syniad/symbol Japaneaidd o Enso, mae Lara yn anelu at fynegiant ymgorfforedig o’r ennyd, gan adael lle i afreoleidd-dra ac i ddyfod, wrth gwestiynu cyfyngiadau prosesau canfyddedig y Gorllewin tuag at ’berffeithrwydd’.

Please go to the Lara Jones project page for more info…

……

Yn anffodus bu’n rhaid i ni ganslo Preswyliad Artist / Arddangosfa Zosia Jo oherwydd y Coronafeirws.
Mae’r Capel a finnau’n siomedig iawn; fodd bynnag, rydyn ni wir yn gobeithio y gall Zosia ddod â Fabulous Animal i’r Capel yn y dyfodol.

Unfortunately we have had to cancel Zosia Jo’s Artist’s Residency/ Exhibition due to the Corona Virus.
Y Capel and I are very disappointed, however, we do hope Zosia can bring ‘Fabulous Animal’ to y capel in the future.

Fabulous Animal is a research project, an approach, a method and an attitude. It is a feminist approach to dance and movement and a performative project. In this multi-artform exhibition Zosia Jo presents a snap shot of her current practice through photography, film and an experiential installation.
Step into the creature’s den and find your own Fabulous Animal

Prosiect ymchwil, dull ac agwedd yw Fabulous Animal. Ymagwedd ffeministaidd yw hi tuag at y ddawns a symudiad ac yn brosiect perfformiadol. Yn yr arddangosfa hon â’i haml ffurfiau ar gelfyddyd, mae Zosia Jo yn cyflwyno ciplun o’i gwaith presennol drwy ffotograffiaeth, ffilm a gosodwaith arbrofol.
Camwch i ffau’r creadur a chael hyd i’ch Anifail Rhyfeddol eich hun.