Cysylltu | Contact

 

Find Us

Capel Y Graig,
Ffwrnais|Furnace, Ceredigion, SY20 8PQ

Parking

There is ample space in the Dyfi Furnace carpark (see signs for this directly before or after the small stone bridge in Furnace village) please take care when walking along the main road to the Capel as there is no pedestrian pavement along this small stretch. Limited parking is some times available in the lay by opposite the capel, again please take care when crossing the road as there is often a constant flow of traffic. Very limited parking is reserved in the small capel forecourt for those that need it.

Ceir hen ddigon o le ym maes parcio Ffwrnais Dyfi (gweler yr arwyddion yn union cyn neu ar ôl y bont garreg fechan ym mhentref Ffwrnais). Cymerwch ofal wrth gerdded ar hyd y briffordd at y Capel gan nad oes palmant i gerddwyr ar hyd y darn bach yma. Weithiau mae ambell i le i barcio ar gael yn y gilfan gyferbyn â’r Capel – eto, cymerwch ofal wrth groesi’r ffordd oherwydd yn aml bydd y traffig yn llifo’n ddi-baid. Cedwir ychydig iawn o le i barcio yng nghwrt blaen y capel i’r rheini sydd ei angen.

Public Transport

Buses run regularly directly past Capel y Graig during the day between Aberystwyth and Machynlleth. However, unfortunately this service stops early evening so please do not rely on this for evening events.