Capel: History

Restoration

 

Capel Y Graig. 1868.

Methodistiaid Calfinaidd / Calvinist Methodist

2001 – Caewyd / Closed

2003 – Datgysegrwyd / Deconsecrated

2003-2011 – Atgyweiriwyd ac adferwyd gan Avi Allen a Christopher Allen
Restored and renovated by Christopher Allen and Avi Allen

Gwanwyn 2011 – Agorwyd yn ofod celf gyda’r arddangosfa Adar 
Spring 2011 – Opened as an art space with the exhibition Adar