Capel: 1868

Adfer ac Adnewyddu | Restoration and Renovation

 

Capel Y Graig. 1868.

Methodistiaid Calfinaidd / Calvinist Methodist

2001 – Caewyd / Closed

2003 – Datgysegrwyd / Deconsecrated

2003-2011 – Atgyweiriwyd ac adferwyd gan Avi Allen a Christopher Allen
Restored and renovated by Christopher Allen and Avi Allen

Capel y Graig organisation and artspace was co founded by artists Avi Allen, Penny d Jones and Jacob Whittaker. Jacob and Penny have since moved on from the capel project to concentrate on their own practice. Avi, owns and continues to act as custodian and curator of y capel.

Cydsefydlwyd sefydliad a gofod celf Capel y Graig gan yr artistiaid Avi Allen, Penny d Jones a Jacob Whittaker. Ers hynny mae Jacob a Penny wedi symud ymlaen o brosiect y capel i ganolbwyntio ar eu gwaith eu hunain. Avi yw perchennog y capel ac mae’n dal i weithredu fel gwarcheidwad a churadur iddo.

“Er nad yw bellach yn addoldy, mae Gofod Celf Capel y Graig yn parchu ei draddodiad ‘anghydffurfiol’ gan barhau i edrych ar hyn mewn ystyr ehangach drwy hwyluso deialog beirniadol yn sgil ymchwil ac arbrofi artistig trylwyr.” Avi Allen

“Whilst no longer a place of worship, Capel y Graig Artspace respects its ‘nonconformist’ tradition and continues to explore this in a wider sense by facilitating critical dialogue through rigorous artistic research and experiment.” Avi Allen