matthewsANDallen – Artist in Residence

matthewsANDallen 

Artist Preswyl / Artist in Residence

15/07/19 – 21/07/19

IMG_20190717_191629

 

matthewsANDallen practice explores the interrelation between analogue and digital technologies and the discourses that emerge when our relationship with the materiality of the digital world [dys]functions. The life span of digital materialities is relatively short and as such our understanding of these objects is in a constant state of flux from functionality to nostalgia. Technology promises seamless communication and streaming; however, the glitch phenomenon exposes its fallibility and generates an aporetic space of potentiality. The existentialist’s search for meaning through contemporary digital phenomena generates a poignant resonance with Capel y Graig’s former incarnation as a place of worship. The contextual placement of digital objects within matthews AND allen’s practice considers the discourse on these discarded ideologies.

Mae gwaith matthewsANDallen yn edrych ar y gydberthynas rhwng technolegau analog a digidol a’r trafodaethau sy’n dod i’r fei pan fydd ein perthynas â materoldeb y byd digidol yn [peidio â] gweithredu. Mae hyd einioes materoldebau digidol yn gymharol fyr ac felly mae ein dealltwriaeth o’r gwrthrychau hyn yn newid o hyd o ymarferoldeb i hiraeth. Mae technoleg yn addo cyfathrebu a ffrydio di-dor; fodd bynnag, mae’r ffaith bod namau’n digwydd yn amlygu ei ffaeledigrwydd gan esgor ar ofod dichonoldeb amheus. Mae cais y dirfodwr am ystyr drwy ffenomenau digidol cyfoes yn peri atgof hiraethus o ymgnawdoliad blaenorol Capel y Graig fel addoldy. Mae lleoli cyd-destunol gwrthrychau digidol yng ngwaith matthewsAND allen yn ystyried y drafodaeth ar yr hen ideolegau hyn.

 

received_2422080618022584received_487849428679277received_721530964973815received_906521476347381received_474037656707661received_878097429236963received_1766467986832140received_673386279794995