Day 13

Proseswyd o Gapel Y Graig yn ystod y 9 diwrnod agored fel rhan o’r Taith Celf Ceredigion.
Processed material from Capel Y Graig during the 9 days open as part of the Ceredigion Art Trail.