Tinc y Tannau

Mae Capel y Graig yn falch iawn i groesawu Tinc y Tannau yn ôl.

Preswyliad/Residency II 05/04/18 – 07/04/18

Cyngerdd / Concert

Sianed Jones a / and Ailsa Mair Hughes

Dau lais a dau Bass Viola da Gamba

Two voices and two Bass Viola da Gamba

Sad 7fed Ebrill / Sat 7th April 2018

 

 

Preswyliad/Residency I

1/11/17 – 3/11/17

Dau lais a dau Bass Viola da Gamba

Two Base Viola Da Gamba and Two Voices

Sianed Jones a Ailsa Mair Hughes

Tinc y Tannau

 

Y Capel yn falch iawn o groesawu Sianed Jones a Ailsa Mair Hughes.

Bydd y breswylfa yn rhoi cyfle i Sianed ac Ailsa i gael amser i gydweithio yn greadigol ar waith newydd a ysbrydolwyd gan y profiad o’r wlad o gwmpas. Cyfle i ddatblygu yn ddyfnach eu sgiliau arbennig o addasu ac arbrofi yn annisgwyl. Cynhelir cyngerdd o’r defnydd newydd yn Capel Y Graig yn y Gwanwyn o 2018.

The residency provides Sianed and Ailsa the time to collaborate on new pieces inspired by their environment and to delve deeper into their improvisational practice. A concert of new material will take place at Capel y Graig in the Spring of 2018.