Amdanom | About

Anghydffurfiaeth..

Nonconformism..

Mae Gofod Celf Capel y Graig wedi’i ymroi i arbrofi artistig sy’n sbarduno deialog feirniadol.

Capel y Graig Artspace is committed to activating critical dialogue through experiment and research.

 

 

The Capel continues to develop organically.  Rather than following a rigid formal programming structure, the Capel engages in a process of actively looking for and listening to exciting possibilities whilst also being open to the potential of ‘encounter’… entering sustained dialogue, sharing a sensibility and mutually developing ideas is paramount to realising projects that are sensitive to working with(in) the context of the Capel space.

Mae’r Capel yn parhau i ddatblygu yn organig. Yn hytrach na dilyn strwythur raglennu ffurfiol ac anhyblyg, mae’r Capel yn cymryd rhan mewn proses fyw o chwilio a gwrando ar bosibiliadau cyffrous, gan fod yn agored hefyd i ddichonoldeb ‘cyfarfyddiad’… mae deialog parhaus, rhannu synwyrusrwydd a datblygu syniadau ar y cyd yn hollbwysig i wireddu prosiectau sy’n sensitif i weithio o fewn cyd-destun y Capel.

Emphasis is placed on inviting artists that show an interest in exploring their practice in dialogue with the ‘capel space’; how might being and doing with(in) the capel generate new lines of thought, processes and potential outcomes?

 

 

“Er nad yw bellach yn addoldy, mae Gofod Celf Capel y Graig yn parchu ei draddodiad ‘anghydffurfiol’ gan barhau i edrych ar hyn mewn ystyr ehangach drwy hwyluso deialog beirniadol yn sgil ymchwil ac arbrofi artistig trylwyr.” Avi Allen

“Whilst no longer a place of worship, Capel y Graig Artspace respects its ‘nonconformist’ tradition and continues to explore this in a wider sense by facilitating critical dialogue through rigorous artistic research and experiment.” Avi Allen