Rabab Ghazoul

‘I’m a visual artist interested in exploring our negotiations of the political.
I work with different media and different processes, often with a slant on the performative or the conversational. I draw heavily on text – found, written, sourced or invited. I’m interested in the nuance of private and public affiliation; the relationship of wider (political) frameworks upon the personal, and the daily. I’m interested in the nuance of private and public affiliation; the relationship of wider (political) frameworks upon the personal, and the daily.
I was born in Mosul, Iraq. I’ve lived and worked in Cardiff, in Wales, since 1993.’ Rabab Ghazoul

‘Artist gweledol ydw i sydd â diddordeb mewn edrych ar ein trafodaethau mewn cysylltiad â’r gwleidyddol.
Dw i’n gweithio mewn gwahanol gyfryngau a phrosesau gan ogwyddo’n aml i’r perfformiadol neu’r sgyrsiol. Dw i’n tynnu’n drwm ar destun – hapgael, ysgrifenedig, y ceir hyd iddo mewn gwahanol ffynonellau neu a wahoddir. Dw i’n ymddiddori yn y mân wahaniaethau rhwng ymlyniad preifat a chyhoeddus – perthynas fframweithiau (gwleidyddol) ehangach â’r personol a’r beunyddiol.
Fe’m ganed ym Mosul, Irac. Dw i’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd er 1993.’ Rabab Ghazoul

This Residency was initiated in dialogue with Culture Colony’s Interventions at MOMO Machynlleth, a 3 month project by Pete Telfer.
Sbardunwyd y Preswyliad yma mewn deialog gydag Ymyriadau’r Wladfa Newydd ym MOMA Machynlleth, prosiect 3 mis gan Pete Telfer.

More info to be added soon